ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Εισαγωγή

Η ιστοσελίδα www.followgreen.gr (εφεξής “ιστοσελίδα”) ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία “ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.” (εφεξής “Πάροχος”) η οποία και διαχειρίζεται αποκλειστικά τη λειτουργία της. Ο Πάροχος δεσμεύεται να διαφυλάσσει το ιδιωτικό απόρρητο όλων των επισκεπτών και χρηστών της ιστοσελίδας και να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να συλλέγουν από τις επισκέψεις σε αυτήν τηρώντας τις εκάστοτε διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σε ενημερώνουμε για την Πολιτική Τήρησης Απορρήτου που εφαρμόζουμε, με σκοπό να σε βοηθήσουμε να κατανοήσεις πώς μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά στοιχεία που ενδέχεται να λάβουμε από εσένα. Η παροχή από εσένα των προσωπικών σου δεδομένων υποδηλώνει την αποδοχή από πλευράς σου των όρων της Πολιτικής αυτής και τη συγκατάθεσή σου για τη συγκέντρωση, χρήση και αποκάλυψη από εμάς των προσωπικών σου δεδομένων, όπως περιγράφεται στην παρούσα. Αν δεν συμφωνείς με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, παρακαλείσαι να μην μας παρέχεις τα προσωπικά σου δεδομένα.

 

Προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα είναι στοιχεία-πληροφορίες τα οποία αναφέρονται σε ένα πρόσωπο και οδηγούν στην ταυτοποίησή του, άμεσα ή έμμεσα. Τέτοιες πληροφορίες είναι το όνομα, το φύλο, η ηλικιακή ομάδα, η διεύθυνση κατοικίας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός παροχής ΔΕΗ, ο υπεύθυνος επικοινωνίας, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας κ.ά.

 

Είδη συλλεχθέντων στοιχείων και τρόπος συλλογής τους  

Στην ιστοσελίδα μας συλλέγουμε τόσο στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα, όσο και συγκεντρωτικά στοιχεία.

Τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα αναφέρονται σε ένα μεμονωμένο πρόσωπο και συλλέγονται από ιδιώτες/χρήστες που μας τα παρέχουν εθελουσίως και συνειδητά, π.χ. όταν παρέχουν όνομα και διεύθυνση προκειμένου να εγγραφούν και να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες των μελών. Ο Πάροχος δεν σου ζητά να καταχωρήσεις ή να δώσεις αυτά τα στοιχεία ως προϋπόθεση για να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ή να έχεις πρόσβαση σε μέρος του περιεχόμενού της. Ωστόσο, οι υπηρεσίες προς τα μέλη (ενδεικτικά: εγγραφή, εξαργύρωση πόντων) απαιτούν τη χορήγηση στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα με πλήρη, ορθό, αληθή, ακριβή και έγκυρο τρόπο καθώς και την ενημέρωση αυτών έτσι ώστε να διατηρούνται πάντοτε πλήρη, έγκυρα, ορθά, αληθή και ανταποκρινόμενα στην εκάστοτε πραγματικότητα.

Τα συγκεντρωτικά στοιχεία είναι στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν από την πλοήγησή σου στην ιστοσελίδα και εμφανίζουν τις προτιμήσεις σου, τη συχνότητα των επισκέψεών σους, τη διάρκεια αυτών κ.ά. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται αυτόματα μέσω των cookies, όταν επισκέπτεσαι την ιστοσελίδα και συνδυάζονται με παρεμφερή στοιχεία που έχουμε συλλέξει για άλλους επισκέπτες. Συλλέγοντας αυτά τα στοιχεία, μαθαίνουμε πώς να προσαρμόσουμε καλύτερα το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας στα ενδιαφέροντα των επισκεπτών της.

Εφόσον το επιθυμείτε μπορείτε να ρυθμίσετε το διακομιστή (browser) σας κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να σας προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες ή σελίδες, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμιά περίπτωση. Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορείτε να έχετε περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες ή, στις σελίδες αυτές.

 

Χρήση συλλεχθέντων στοιχείων

Εφόσον μας γνωστοποίησες προσωπικές σου πληροφορίες ή έχεις εγγραφεί στο Πρόγραμμα, τεκμαίρεται ότι έχεις παράσχει ρητή συγκατάθεση για επικοινωνία με τον πάροχο ή και με τους συμβεβλημένους με αυτόν φορείς, στο πλαίσιο λειτουργίας της ιστοσελίδας. Ως εκ τούτου μπορεί κατά καιρούς να επικοινωνούμε μαζί σου, ενδεικτικά με τους ακολούθους τρόπους: στέλνοντάς σου ενημερωτικό / προωθητικό υλικό για τη λειτουργία της ιστοσελίδας, απαντώντας σε σχόλιά σους ή αιτήματά σου για ενημέρωση, είτε και ερχόμενοι σε επαφή μαζί σου εάν είναι απαραίτητο στην πορεία επεξεργασίας/υλοποίησης μιας υπηρεσίας που ζήτησες μέσω της ιστοσελίδας.

Επίσης, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά στοιχεία σου, στο πλαίσιο μιας διαρκούς και επισταμένης προσπάθειας που καταβάλλουμε, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό αναλύουμε στατιστικά τη χρήση της ιστοσελίδας. Παράλληλα, η χρήση των στοιχείων που μας παρέχεις, μας βοηθά να βελτιώσουμε τα χαρακτηριστικά και το περιεχόμενό της ιστοσελίδας καθώς και τις υπηρεσίες μας. Μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά στοιχεία σου για να σου παραδώσουμε/αποστείλουμε υλικό που είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου, όπως τα αντιλαμβανόμαστε από τα στοιχεία που μας έχεις δώσει και από τις επιλογές πλοήγησής σου στην ιστοσελίδα, ή και υλικό που σχετίζεται εν γένει με τη λειτουργία της ιστοσελίδας. Αυτό το εξατομικευμένο υλικό μπορεί να περιλαμβάνει διάφορες κατηγορίες, όπως ενημέρωση, προσφορές πλησίον σας κ.λπ. Δεν συλλέγουμε αυτόματα προσωπικά στοιχεία αλλά μπορεί να συνδυάσουμε στοιχεία μη προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται αυτόματα (μέσω των cookies) με τα προσωπικά στοιχεία που έχετε υποβάλλει παλαιότερα. Πρωταρχικός στόχος της ιστοσελίδας κατά τη συλλογή προσωπικών στοιχείων είναι να σου προσφέρει μία ουσιαστική και εξατομικευμένη εμπειρία, όταν την χρησιμοποιείς.

Εάν επιθυμείς να παράσχεις επιπρόσθετες πληροφορίες, πλην των προσωπικών δεδομένων, οικειοθελώς, όπως για παράδειγμα προτάσεις σχετικά με την ιστοσελίδα, φωτογραφίες, εργασίες, άρθρα καθώς και οιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία, αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και αξιοποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο (ενδεικτικά αναπαραγωγή, δημοσιοποίηση, τροποποίηση, κοινοποίηση σε τρίτους κ.ο.κ) για εμπορικούς ή μη σκοπούς. Στην περίπτωση αυτή θα τεκμαίρεται ότι με την αποστολή τους, παραιτείσαι από οιοδήποτε δικαίωμα στις εν λόγω πληροφορίες, προτάσεις και ιδέες και από οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση αποζημίωσης για τη χρήση του ως άνω υλικού από την ιστοσελίδα.

Σε περίπτωση που αλλάξεις γνώμη σχετικά με τη μελλοντική χρήση των προσωπικών σου στοιχείων από εμάς, παρακαλούμε να μας ενημερώσεις.

 

Αποκάλυψη πληροφοριών

Οι πληροφορίες που μας παρέχεις ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς, όπως για ανάλυση δεδομένων, για ελέγχους και λοιπούς παρεμφερείς σκοπούς, είτε από τον Πάροχο είτε από συμβαλλομένους με αυτόν φορείς.

Ενδέχεται να συνεργαζόμαστε με παρόχους υπηρεσιών στους οποίους μπορεί να κοινοποιήσουμε προσωπικές σου πληροφορίες, με στόχο να τους διευκολύνουμε στην εν λόγω παροχή υπηρεσιών. Ο Πάροχος απαιτεί από τους συνεργαζόμενους παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία, να διαφυλάσσουν δεόντως τα εν λόγω στοιχεία, να τα διατηρούν ασφαλή και να τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά για τον σκοπό που επιβλήθηκε αρχικά η συλλογή τους και όχι για κάποιον άλλο σκοπό.

Επιπλέον, ενδέχεται να διαθέσουμε σε τρίτους τα προσωπικά σου στοιχεία:

  • Αν θεωρήσουμε πως αυτό είναι επιβεβλημένο από τον νόμο ή απαιτείται για λόγους συμμόρφωσης με νομικές διαδικασίες ή για να ανταποκριθούμε στο αίτημα κρατικής ή άλλης δημόσιας αρχής
  • Για να βοηθήσουμε ή να υποστηρίξουμε την έρευνα κλοπής που διεξάγει τρίτος και στην οποία εμπλέκονται υπηρεσίες μας ή τις προσπάθειες τρίτου για την πρόληψη περιστατικών κλοπής που εμπλέκονται υπηρεσίες μας
  • Αν κριθεί απαραίτητο για λόγους πρόληψης, έρευνας, εντοπισμού και δίωξης ποινικών αδικημάτων ή κακόβουλων «επιθέσεων» στη λειτουργία της ιστοσελίδας μας
  • Αν κριθεί απαραίτητο για λόγους προστασίας των δικαιωμάτων περί απορρήτου, ιδιοκτησίας ή ασφάλειας των εργαζομένων, των συνδεδεμένων φορέων και εταιριών μας, των χρηστών της ιστοσελίδας ή του ευρύτερου κοινού,
  • Για να προσφύγουμε σε ένδικα μέσα ή να περιορίσουμε τις ενδεχόμενες ζημίες ή αν έχουμε προηγουμένως λάβει τη συγκατάθεσή σου.

Σε περίπτωση που ο πάροχος πωληθεί ή συγχωνευθεί με άλλη επιχειρηματική οντότητα, τα στοιχεία σου μπορεί να αποκαλυφθούν στους νέους μας εταίρους ή ιδιοκτήτες.
Ο πάροχος δηλώνει ότι, εκτός αν αυτό απαιτηθεί από το νόμο, δεν θα μοιραζόμαστε, πωλούμε, ή διανέμουμε χωρίς τη συγκατάθεσή σου οποιαδήποτε στοιχεία μάς παρέχετε.

Η υποβολή των προσωπικών σου δεδομένων κατόπιν τούτων υποδηλώνει τη συγκατάθεσή σου στην αποκάλυψη των δεδομένων υπό τους προεκτεθέντες όρους και προϋποθέσεις.

 

Σε περίπτωση που η Εταιρία μας πωληθεί ή συγχωνευθεί με άλλη επιχειρηματική οντότητα, τα στοιχεία σας μπορεί να αποκαλυφθούν στους νέους μας εταίρους ή ιδιοκτήτες.

Η Εταιρεία δηλώνει ότι, εκτός αν αυτό απαιτηθεί από το νόμο, δεν θα μοιραζόμαστε, πωλούμε, ή διανέμουμε χωρίς τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στοιχεία μάς παρέχετε.

Η υποβολή των προσωπικών σας δεδομένων κατόπιν τούτων υποδηλώνει τη συγκατάθεσή σας στην αποκάλυψη των δεδομένων υπό τους προεκτεθέντες όρους και προϋποθέσεις.

 

Ανήλικοι Χρήστες

Δεν επιτρέπεται σε χρήστες που είναι ανήλικοι να μας παρέχουν προσωπικά δεδομένα και να εγγραφούν στην ιστοσελίδα.

Η αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων και η παροχή προσωπικών δεδομένων εκ μέρους του χρήστη θα τεκμαίρει ότι αυτός είναι ενήλικος, ήτοι άνω των 18 ετών.

 

Σύνδεση με Διαδικτυακούς Τόπους Τρίτων

Για τη διευκόλυνσή σου ενδέχεται να παρέχουμε συνδέσμους (links) με διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Οφείλεις να εξετάσεις προσεχτικά τις πολιτικές απορρήτου/ ασφαλείας των τρίτων, στους οποίους παρέχει πρόσβαση η παρούσα ιστοσελίδα. Λοιποί διαδικτυακοί τόποι που είναι προσβάσιμοι μέσω της παρούσας τοποθεσίας διαθέτουν τις δικές τους πολιτικές και μεθόδους συλλογής, χρήσης και γνωστοποίησης δεδομένων. Δεν φέρουμε ευθύνη για τις πολιτικές και πρακτικές των τρίτων. Οι πρακτικές περί πληροφοριών των διαδικτυακών αυτών τόπων, οι οποίοι συνδέονται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, δεν καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

 

Ασφάλεια και τρόποι προστασίας των δεδομένων – Αποποίηση ευθύνης  

Εφαρμόζουμε αυστηρά όλα τα νομικά, οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφάλειας για να προστατεύουμε τα προσωπικά σου στοιχεία από πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και από την παράνομη επεξεργασία, τυχαία απώλεια, γνωστοποίηση, μεταβολή, καταστροφή ή ζημιά. Ωστόσο, παρά την αποτελεσματικότητα των μέτρων προστασίας που λαμβάνουμε, κανένα σύστημα ασφαλείας δεν είναι αδιαπέραστο. Η φύση του διαδικτύου είναι τέτοια που είναι αδύνατο να διασφαλιστεί ότι η πρόσβασή σου στην ιστοσελίδα θα είναι αδιάκοπη ή ελεύθερη από σφάλματα ή ότι ο παρών διαδικτυακός τόπος, οι εξυπηρετητές του ή τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται από εμάς είναι ελεύθερα από ιούς και άλλα επιβλαβή στοιχεία. Για τον λόγο αυτό, αν οποιαδήποτε στιγμή αντιληφθείς ότι η πλοήγησή σου στην ιστοσελίδα δεν είναι πλέον ασφαλής, παρακαλούμε να μας ενημερώσεις το συντομότερο δυνατό.

Επίσης, επειδή ενδέχεται τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα να έχουν τη δυνατότητα να διαβάζουν μηνύματα των επισκεπτών/ χρηστών που αποστέλλονται μέσω του διαδικτύου, συνιστάται να μην αποστέλλεις με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πληροφορίες που επιθυμείς να παραμείνουν απόρρητες.

 

Πρόσβαση και ενημέρωση πληροφοριών

Έχεις δικαίωμα να ενημερωθείς για τα προσωπικά στοιχεία που τηρούμε για σένα και μπορείς να μας ζητάς να προβαίνουμε στις απαραίτητες αλλαγές, ώστε να διασφαλίζεται η ακριβής ενημέρωσή τους. Εφόσον προκύψει τέτοια ανάγκη, επικοινώνησε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που δίνονται στη σελίδα Επικοινωνίας.

Επίσης, έχεις το δικαίωμα να μας ζητήσεις οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς επιβάρυνση τη διαγραφή των στοιχείων σου ή τη μη λήψη ειδοποίησης για κάποια/ες από τις επικοινωνίες που έχεις αποδεχθεί, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που δίνονται στη σελίδα Επικοινωνίας.

 

Επικοινωνία

Αν έχεις οποιαδήποτε σχόλια, απορίες ή αιτήματα αναφορικά με τη χρήση από εμάς των προσωπικών σου στοιχείων ή οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και τα cookies, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσεις μαζί μας, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που δίνονται στη σελίδα Επικοινωνίας. Από πλευράς μας δεσμευόμαστε ότι θα ερευνήσουμε το θέμα και θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε ερώτηση ή να διευθετήσουμε οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

 

Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Σε περίπτωση που προβούμε σε τροποποίηση της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, οι αλλαγές θα δημοσιευθούν εγκαίρως στην παρούσα ιστοσελίδα. Ο Πάροχος τηρώντας τις εκάστοτε προβλέψεις του Νόμου, διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της εν λόγω Πολιτικής ανά πάσα στιγμή. Ως εκ τούτου, σε συμβουλεύουμε να την ελέγχεις τακτικά για τυχόν αλλαγές. Τυχόν αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από τη στιγμή της δημοσίευσης της αναθεωρημένης Πολιτικής Απορρήτου στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Η χρήση της ιστοσελίδας μετά τις εν λόγω αλλαγές συνιστά την από μέρους σου αποδοχή της Πολιτικής Απορρήτου, όπως θα ισχύει κατά τον χρόνο εκείνο με τις εκάστοτε αναθεωρήσεις – τροποποιήσεις.Ξεκίνα Τώρα! Κάνε την εγγραφή σου και απόλαυσε την επιβράβευση!

Φτιάξε σε λίγα δευτερόλεπτα τον πράσινο λογαριασμό σου!

ΕΙΜΑΙ ΗΔΗ ΜΕΛΟΣ ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ